Foreningen NORDEN i Gladsaxe/Herlev’s bestyrelse består af følgende:

Formand     
Torben Kock Østerby
21259519
tby@post7.tele.dk

Næstformand
Ruth Møllgaard Olsen
21274934

Kasserer   
Helga Aspestrand
29876209
soessers@hotmail.dk

Menig bestyrelsesmedlem
Kirsten Gejel
22474544
kr.gejel@webspeed.dk

Menig bestyrelsesmedlem
Kirsten Aggerholm Hansen
hansenbygmark@mail.dk

Revisor
Gunvor Køster
24965188